<div align="center"> <h1>KW Częstochowa</h1> <h3>Klub Wysokogórski w Częstochowie</h3> <p>Klub Wysokogórski w Częstochowie, KW Częstochowa, KW w Częstochowie, kursy wspinaczkowe</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.rezolwenta.eu.org/~kw" rel="nofollow">http://www.rezolwenta.eu.org/~kw</a></p> </div>